Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените градове е наследник на старо тракийско селище
  2. Първият българо-византийски мирен договор съдържащ търговски клаузи е сключен при хан:
  3. При управлението на хан Пресиан (836 – 852 г.) територията на България се разширява по посока на:
  4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение относно събора в Преслав през 893 г.:
  5. През ІX - Х в. водещи книжовни средища в България са:
  6. С коя от посочените държави Иван Асен ІІ НЕ влиза в договорни отношения?
  7. За кой период от историята на българите се отнася следното описание: “През този период се осъществява преходът на българското общество към новото време, оформя се съзнанието за една обща етническа принадлежност, обща историческа памет и обща територия. Българите се приобщават към западната цивилизация.”
  8. Икономическата политика известна като протекционизъм се налага от:
  9. Кога Хитлеристка Германия напада Съветския съюз?
  10. Т. н. “Антикоминтерновски пакт” от 25 октомври 1936 г. е сключен между:

Тест История ДЗИ

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas