Примерен тест по Български език 012

Примерен тест по Български език за кандидатстване

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?
 2. В кое от посочените изречения подлогът е изразен с причастие?
 3. Кое от изреченията е сложно по състав?
 4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
 5. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
 6. Къде трябва да се постави запетая в изречението?
  Дори (1) когато Николчо пропада (2) родителите му го покровителстват (3) без да се интересуват (4) какво върши извън дома си.
 7. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературно произведение?
 8. Кое от следните твърдения е вярното продължение на изречението?
  И двете творби – “На прощаване” и “Немили - недраги” , ...
 9. Какво разкриват художествените детайли в описанието на Гунчо от разказа “По жицата”?
  Загледа се, затегли без нужда ту мустаците, ту брадата си, небръсната отдавна, корава, прошарена с цели снопчета от бели косми.
 10. Кой от литературните термини е излишен?