Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от регионите в света е с висока средна гъстота на населението?

 2. За коя религия се отнася характеристиката:


  Трета по степен на разпространение. Възниква през V в. пр. н. е. Постепенно се разпространява в различни части на Азия и света.

 3. Най-бързо се увеличава населението в:

 4. Кой от посочените признаци е характерен за страните, в които има демографска криза?

 5. Коя от посочените двойки страни НЕ са от една езикова група?

 6. Коя от посочените религии НЕ е национална?

 7. С кой термин се определя преместването на населението от централните части на градовете към периферията и предградията?

 8. Мегалополисите са:

 9. С ниска степен на урбанизираност се характеризира:

 10. В коя от посочените страни средната възраст на населението е най-ниска?

Демографско развитие, религия, урбанизация

Тест за проверка на знанията, уменията и компетенциите на учениците в ЗИП по география и икономика в 11-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 17:11:48
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin