Тест по математика за 7-ми клас (за края на първи срок)

Тестът е подходящ за всички ученици от 7-ми клас, на които им предстои НВО. Съдържа 20 въпроси със задачи, които имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 16:38:06
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Седем машини, като работят с еднаква скорост и производителност, за седем минути изработват 7 детайла. За колко минути три от машините ще изработят три детайла?

  2. Равенството x3-3x2-x+3=(x-a)(x-b)(x-c) е тъждество. Стойността на израза a+b+c e:

  3. Стойността на израза 1/5+1/50+1/500 е:

  4. Коефициентът на едночлена (2x3y)3(-7xy3) e:

  5. 25% от кое число са равни на 50% от 40:

  6. Страната на квадрат е 12 см Лицето на квадрата в квадратни дециметри е:

  7. Стойността на израза 1042+208.96+962 е:

  8. Каква част от 1,5 часа са 45 минути:

  9. От колко лева 90 стотинки са 30%:

  10. Числената стойност на израза a2-1-(a-1)(a+2) при a=0,19 е: