Тест по Изкуство и възпитание част 2

При кой вид изкуство се усвоява и отразява действителността чрез словото? Изобразителното изкуство; музиката; художеествената литература...

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 16:36:30
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво развива нагледно-образното мислене на децата?

  2. За какво служи художетсвената илюстрация на дадено литературно произведение?

  3. В процеса на илюстриране на художествен текст вниманието на децата се насочва главно върху:

  4. Кои са основните средства за изображение при кукления театър?

  5. В какво се изразява възпитателната цел на кукления театър?

  6. Цялостното въздействие на кукления спектакъл е:

  7. Със своя подчертан нагледно-образен характер кукленият театър:

  8. Една от най-актуалните задачи на възпитанието и обучението в съвременния етап на развитие на педагогиката е:

  9. Какво може да способства за интензивно развитие на творческите способности във възпитателно-образователния процес?

  10. Посочете вярното твърдение: