Тест по Изкуство и възпитание част 1

При кой вид изкуство се усвоява и отразява действителността чрез словото? Изобразителното изкуство; музиката; художеествената литература...

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 16:34:41
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При кой вид изкуство се усвоява и отразява действителността чрез словото?

  2. Възпитателните възможности на изкуството се определят преди всичко от:

  3. Кой вид изкуство притежава най-големи възможности и простор за предаване на човешките чувства и преживявания с техните нюанси и емоционално напрежение?

  4. Зрелищните изкуства, които изпълняват своята важна роля в художествената литература на нашето време са:

  5. В какво се изразява морфологичната взаимовръзка между изкуствата?

  6. Двоякото отношение към изкуството бива:

  7. Кои способности се формират най-рано в детска възраст?

  8. Чрез кое средство се реализират художествените образи в театъра?

  9. В кой възрастов период е най-подходящо приобщаването на децата към театъра?

  10. Коя форма на театралните дейности въздейства чрез графично изображение на силуета?