Тест по търговско право

Изпитен тест по Търговско право за студенти от 4-ти курс. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 16:26:21
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърдението за "тантиемите" не е вярно?

  2. Кое от твърденията е вярно за учредяването на акционерно дружество?

  3. Кое от следните може да бъде част от фирмата на дружество?

  4. Кое е грешното твърдение по отношение на разликата между търговска марка и фирма?

  5. В търговския регистър се вписват или обявяват:

  6. Твърдението, че третите лица могат да се позвават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено е:

  7. Кой от следните може да придобие търговско качество и без вписване в Търговския регистър?

  8. Какво преимущество има кооперацията в сравнение с търговските дружества по чл.64 от Търговския закон?

  9. Договор за продажба на недвижим имот-собственост на търговско дружество, без решение на общо събрание на дружеството, е:

  10. Може да се иска отмяна на решението на Общото събрание на дружество по реда на чл.74 от Търговския закон, в случай, че: