Тест по Юридически факти

Юридически факти - обща характеристика. Видове юридически факти. Презумпции и фикции. Тест за студенти прависти от 1-ви курс. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 15:57:31
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Юридическите факти са:

  2. Кое от следните твърдения за юридическия факт е вярно:

  3. Според наличието или отсъствието на на човешка воля за настъпването на юридическия факт, фактите се делят на:

  4. Според характера на правните последици, които предизвикват, юридическите факти се делят на:

  5. Понятието "фактически състав" означава:

  6. Фикцията в правото:

  7. Правната презумпция е:

  8. Юридическите събития са вид юридически факти, които:

  9. Вярно е, че правната фикция:

  10. Юридическите факти, които водят до възникване на права и задължения се наричат: