Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В периодичната система химичните елементи са подредени в:
 2. Периодичната система на химичните елементи отразява:
 3. Посочете кой от елементите на 2А група се наричат алкалоземни:
 4. Кой от изброените метали показва най-силна химическа активност?
 5. Кой метал от 2А група взаимодейства най-енергично с водата?
 6. Кои от изучените групи елементи проявяват постоянна втора валентност към кислорода?
 7. Кой от изброените по-долу оксиди не е йонно кристално вещество?
 8. Посочете в кой ред оксидите не реагират пряко с водата:
 9. Кое от посочените приложения на CaO (негасена вар) не е вярно?
 10. С кои от изброените вещества могат да се осъществят последователно химичните преходи?
  himia test

Тест - по химия 007

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita