Тест - по химия 006

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред се съдържат всички вещества, необходими за следните преходи?
  2. Как се изменя химичния характер на алкалните елементи с нарастване на относителната атомна маса?
  3. Имате два еднакви водни разтвори за които се знае, че са на натриева основа и калиева основа. Как опитно можете да ги различите?
  4. Кой от алкалните елементи е с по-различни свойства от останалите?
  5. Защо при характеристиката на елементите от халогенната група астатият не се включва?
  6. Посочете единствения течен неметал:
  7. Посочете халогенния елемент с постоянна първа валентност в химичните си съединения:
  8. Кой от химичните елементи взаимодейства най-трудно с водорода и металите?
  9. В кой ред халогенните елементи са подредени по нарастване на химичната активност?
  10. Коя от безкислородните киселини на халогенните елементи намира най-голямо приложение?