Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от твърденията е вярно?

  2. От какви градивни частици са изградени кристалите на гранита и диаманта?

  3. Какъв е съставът на молекулата на водата?

  4. Кой от признаците е характерен за йоните?

  5. Химичен елемент наричаме съвкупност от атоми с еднакъв брой:

  6. Кое от изброените физични свойства НЕ е характерно за среброто?

  7. С кое от изброените вещества взаимодейства желязото, за да се получи железен трихлорид?

  8. Кое от изброените НЕ е условие за протичане на химичните реакции?

  9. Коя от изброените промени е признак за протичане на химичните реакции?

  10. При нагряване на кое от веществата може да се получи кислород?

Вещества. Превръщане на веществата

Включва въпроси за проверка на знанията на учениците по човекът и природата. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 12:58:57
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin