Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основна цел да унищожи България през VІІІ век :
  2. Названието на областите при хан Омуртаг е:
  3. Динати са:
  4. Понятието „вандализъм” е символ на:
  5. Бич Божи в Европейското Средновековие е наречен:
  6. Миланският едикт е свързан с:
  7. След административната реформа във Византия от VІІ в. тя се разделя на:
  8. Столицата на Арабския халифат при династията Абисиди е:
  9. Карл Велики разгромява Аварския хаганат съвместно с:
  10. Кое твърдение НЕ е вярно:

Тест по Средновековна история за 8-ми клас

Теста включва 10 въпроса за 8-ми клас. Той има състезателен характер и цели да установи нивото на знания по история в осми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 03:22:07
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin