Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В състава на лицевия череп не влиза:
  2. В състава на мозъковия череп не влиза:
  3. Нарастването на дългите кости на дебелина става чрез:
  4. Удължаването на лъчевата кост се осъществява чрез:
  5. Колко двойки ребра са прикрепени пряко към гръдната кост?
  6. Колко двойки ребра са захванати само за гръбначния стълб?
  7. В състава на костите на горния крайник влизат:
  8. В състава на костите на свободния долен крайник влизат:
  9. Двуглавият мускул на мишницата е антагонист на:
  10. Двуглавият мускул на бедрото е антагонист на:

Тест по биология за 8-ми клас над опорно-двигателна система

Тестът се състои от 12 задачи с избираем отговор. Всяка задача съдържа само един верен отговор. Успешно може да се използва за писмено изпитване в края на раздела...

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 03:12:32
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin