Тест - по химия 004

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред съединения, хлорът проявява само нисшата си валентност?
  2. Посочете разликата между разредена и концентрирана солна киселина:
  3. В коя от изброените по-долу киселини, хлорът проявява висшата си валентност?
  4. Каква солна киселина трябва да се използва за почистване на метални повърхности, преди заваряване?
  5. Посочете най-пълното определение за киселина:
  6. При какви условия, веществото хлор и повечето газообразни вещества се втечняват?
  7. Какъв процес протича при запалване на водород в хлорна среда?
  8. По какво си приличат водородните съединения на хлора и натрия?
  9. Кои от посочените реакции се извършват при горене на червен фосфор в хлорна атмосфера?
  10. Кое от посочените химични съединения се използва като реактив за доказване на солна киселина и нейните разтворими соли?. Изразете реакцията: