Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Решете уравнението x2-3x-4=0
  2. Решете уравнението x2+x-12=0
  3. Колко корена има квадратното уравнение x2-3x+5=0
  4. Колко корена има квадратното уравнение 5x2+6x-3=0
  5. Колко корена има квадратното уравнение 4x2-12x+9=0
  6. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен x2-x-6
  7. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен 2x2+5x-3
  8. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен 3x2+x-4
  9. Разложете на множители (ако е възможно) квадратния тричлен x2+x+1
  10. Намерете корените на уравнението (x-8)2=127-18x

Тест по математика за 8-ми клас натема: Квадратни уравнения

Тестът е за проверка знанията на учениците върху материала за квадратните уравнения. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 03:05:31
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin