Тест - по химия 001

Тест - по химия за конкурсни изпити

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете в кой ред са изброени само химични явления:
  2. В кой ред са изброени всички възможни промени при протичане на химична реакция?
  3. Кое от посочените условия е задължително за да протече химично съединяване?
  4. За кои химични реакции е валиден законът за запазване на масата на веществата?
  5. В кой ред са изброени само прости вещества?
  6. В кой ред са изброени само метали?
  7. В коя от посочените схеми са подредени правилно тела, вещества и градивни частици?
  8. Химичното съединяване означава:
  9. Коя от посочените схеми на химично превръщане е вярна?
  10. В кой ред са изброени най-пълно и вярно съществените признаци на атома?