Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Първите птици са се появили преди около:

  2. В еволюционно отношение птиците имат близки родствени връзки с :

  3. Кой белег не е характерен за птиците?

  4. Коя от посочените особености не е свързана с широкото разселване на птиците по Земята?

  5. Пингвините обитават:

  6. Най-богат на видове е разред:

  7. Птиците от кой разред имат: дълги шии, дълги крака, с които газят, дълги клюнове?

  8. Защо птиците изяждат много храна?

  9. По какъв начин птиците вредят на здравето на човека?

  10. Бяла императорска, Бяла московска са породи:

Тест по биология за 8-ми клас на тема:Птици

Тематичен тест, с който може да се проверят знания за устройство на птиците, техния произход и значение. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:56:34
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin