Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?

 2. В кой ред думите не са антоними?

 3. Кое от словосъчетанията е написано правилно?

 4. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

  Бокачо показва веселото безпътство (а) на ненаказаните (б) грешници. Флорентинтският (в) новелист прави преврат в прозата, смехът (г) бележи раздялата му с миналото.

 5. В кой ред всички думи са записани правилно?

 6. В кое изречение не е допусната правописна грешка?

 7. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

  Приживе (а) Данте се свижи между хората като задгобно видение и на фона на бокачевското (б) жизнелюбие изглежда като някъкъв (в) анахронизъм (г).

 8. В кое изречение няма пунктуационна грешка?

 9. В кое изречение има пунктуационна грешка?

 10. Фразеологизмът мътна вода означава:

Тест по български език за 8-ми клас

Входен текст, подходящ за 8 и 9 клас по БЕЛ. Правопис, пунктуация с най-честите граматически грешки. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:48:59
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin