Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към коя сфера се отнася художественият стил?

  2. В кой ред думите са написани правилно?

  3. В кое изречение е нарушена правописна норма?

  4. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Къде се употребява диалект?

  5. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? В своите (А) белетристични (Б) творби писателят (В) разскрива (Г) таланта си на разказвач.

  6. Жанрът на „Да се завърнеш в бащината къща“ е:

  7. Кои са пропуснатите думи в стиховете? Да те ……… (1) старата на прага и сложил ……… (2) на безсилно рамо, да чезнеш в нейната …………. (3) блага и ……………… (4) да повтаряш: мамо, мамо …

  8. Стиховете „колко надежди изгряха“ и „колко искрици изтляха“ оформят своеобразна композиционна рамка, която раздвоява внушението на творбата. Коя от опозициите НЯМА връзка с това раздвоение:

  9. Каква е основната идея в „Потомка“:

  10. Коя особеност НЕ е характерна за „Дамата с рентгеновите очи“:

Тест по български език и литература за 8-ми клас

Обобщаващ тест по български език и литература за 8 клас, първи срок. Въпросите имат само един верен отговор. Може да се използва за оформяне на срочна оценка.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:08:50
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin