Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Космически апарат се движи равноускорително. Колко е ускорението на апарата, ако за 1 минута скоростта му нараства със 120 m/s?

  2. Тяло е хвърлено вертикално нагоре с начална скорост 30 m/s. Съпротивлението на въздуха се пренебрегва (g = 10 m/s2). За колко секунди тялото ще се издигне на максимална височина?

  3. Коя формула е грешно написана?

  4. Кое от следните движения може да извършва тяло, на което НЕ действа сила?

  5. Земното ускорение е:

  6. Тяло е хвърлено вертикално нагоре. В най-високата точка от траекторията скоростта и ускорението на тялото са:

  7. Свойството на телата да запазват състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение се нарича:

  8. Тяло с маса 2 kg се движи под действие на сила 4 N. Колко е ускорението на тялото?

  9. Дадено е едно тяло, което има маса m = 30 kg, f = 30 N и F = 90 N, то ускорението е:

  10. Ракета се движи равноускорително с ускорение 30 m/s2 първите 1,5 s след изстрелването. Каква скорост достига ракетата за това време?

Тест по физика и астрономия за 8-ми клас

Тест по физика и астрономия за 8-ми клас. Обхваща въпроси от дял \"Механика\". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:05:05
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin