Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Северните части на Балканския полуостров попадат в:

  2. Южните части на Балканския полуостров попадат в:

  3. Кой от протоците разделя Балканския полуостров от Азия:

  4. Кое от моретата НЕ мие бреговете на Балканския полуостров:

  5. Кое от моретата НЕ мие бреговете на Балканския полуостров:

  6. Коя планина НЕ е на Балканския полуостров:

  7. Коя планина НЕ е на Балканския полуостров:

  8. Коя равнина е на Балканския полуостров:

  9. Коя равнина е на Балканския полуостров:

  10. Коя етническа група НЕ е от Балканския полуостров:

Тест по география за 8-ми клас на тема: Балкански полуостров

Тестът включва материала по география за осми клас от раздела Балкански полуостров и цели да се оценят придобитите знания по темата. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:01:57
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin