Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. „Зимни вечери” е :

  2. Емоционалната атмосфера на „Зимни вечери” НЕ е:

  3. Преобладаващи светове в „Зимни вечери” са:

  4. Основният символичен образ в „Зимни вечери”, свързващ отделните фрагменти и обозначаващ задушаващото съществуване е:

  5. Отношението на лирическия говорител към героите страдалци е:

  6. Бъдещето на децата от „Зимни вечери” е представено чрез символичния образ на:

  7. Посочете вярното твърдение за подчертания израз в цитирания откъс - „Като черна гробница и тая вечер / пуст и мрачен е градът”

  8. Отбележете грешното твърдение: Светослав Минков...

  9. С кой израз може да се завърши изречението? Заглавието на разказа „Дамата с рентгеновите очи” насочва към ...

  10. Кой мотив не е интерпретиран в художествения текст?

Тест по литература за 8-ми клас

Тематичен тест върху творчеството на Хр. Смирненски, Св. Минков, Ел. Багряна. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 15:00:06
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin