Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На всеки компютър могат да се поставят допълнителни модули с RAM памет.

  2. Операционната система MS Windows XP има графичен интерфейс.

  3. Компютърните вируси НЕ могат да откраднат информация от компютъра.

  4. Антивирусните програми НЕ могат да премахват вируси от заразения файл, да изтриват файлове съдържащи вируси, да поставят файловете в „карантина”, като не позволяват вирусът да се активира.

  5. За да маркирате клетка трябва да посочите с мишката цялата таблицата и да щракнете с левия бутон.

  6. Когато при копиране на формула от една клетка в друга се запазва формулата, но се променят клетките,с които се извършват изчисленията, се прилага относително адресиране на клетки.

  7. Сортирането на данни можете да извършите във възходящ ред и в низходящ ред .

  8. Под логически израз се разбира израз при който са зададени логически неравенства.

  9. В клетката F16 се съдържа стойността 50. В клетка F17 е записана формулата =IF(F16 =50; „педесет” ; 50). Каква ще бъде стойността на клетка F17?

  10. Функцията за намиране на средноаритметична стойност е Average.

Тест по информационни технологии за 8-ми клас

Тест за определяне нивото на знания по информационни технологии, придобити в 7-ми клас. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 14:55:14
Предмет: Информатика, ИТ
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin