Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Йероглифите били използвани от:

  2. Граждани в гръцките полиси били:

  3. Древна Спарта била разположена:

  4. Пелопонеската война изправила един срещу други:

  5. Орфей е име на :

  6. Границите на империята,създадена от Александър Македонски се простирали:

  7. Привилегията да бъдат римски граждани и да участват в управлението на града имали:

  8. В каква последователност се сменяла формата на управление в Древен Рим?

  9. Участник във втория триумвират, който успял да съсредоточи в ръцете си цялата власт в Рим и да положи основите на Римската империя бил:

  10. Разкази за живота и проповедите на Исус Христос се съдържат в:

Тест по история за 8-ми клас

Тестът е предназначен за установяване входното ниво на знанията в 8 клас. Включва въпроси със затворени отговори от изучения материал по история в 7 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 14:06:59
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin