Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Шеста А група включва елементите:

  2. Каква нисша и каква висша валентност проявяват в съединенията си елементите от шеста А група?

  3. Кое свойство на химичните елементи е алотропия?

  4. Колко алотропни форми има елементът сяра?

  5. Кое химично уравнение изразява вярно взаимодействието между кислорода и фосфора?

  6. В кое от химичните съединения химичните връзки са най-здрави?

  7. Кой оксид на елемент от шеста А група е безцветен газ с остра задушлива миризма?

  8. Строежът на оксидите на елементите от шеста А група е:

  9. Как се изменя киселинният характер на оксидите на елементите от шеста А група с увеличаване на поредния им номер?

  10. Кое взаимодействие е характерно за киселинните оксиди?

Тест по химия за 8-ми клас на тема: VІА група

Тестът включва въпроси с изборен отговор върху химичните елементи от шеста А група (строеж, алотропни форми, химичен характер), киселинни оксиди и разредена и концентрирана сярна киселина. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 14:04:45
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin