Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой от изброените паметници на културата е свързан с наследството на тракийската цивилизация?

 2. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан:

  „Българите започнал да ги преследват. . . и повечето погубили с меч, а мнозина пленили“?
 3. Какви са последиците от административната реформа на хан Омуртаг?

 4. Коя е основната причина, накарала Византия да възложи на братята Кирил и Методий създаването на славянската азбука?

 5. През първата четвърт на X в. в българските земи получава широко разпространение отшелничеството. Най-ярък негов представител е:

 6. За кое събитие се отнася следващото описание: „Кардинал Лъв донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България. . . “?

 7. Кога се появило християнството?

 8. Кой император обявил християнството за равноправна религия?

 9. Натуралната рента е:

 10. Основоположник на хусисткото движение в Чехия е:

Тест по история за 8-ми клас

Тест за проверка и оценка на знанията на учениците върху изучения материал по история в осми клас. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 14:02:02
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin