Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой от редовете са посочени само елементи от II А група?

  2. Какво pH е на разтвор на калциева основа?

  3. Как се променя цветът на лакмуса, потопен в разтвор на калциевата основа?

  4. Кое от свойствата на алуминия НЕ се обяснява с амфотерните му свойства? Взаимодействието с:

  5. Кое твърдение НЕ е вярно?

  6. Посочете верния отговор. Окислението е процес:

  7. Кое от посочените вещества атакува зрителния нерв и предизвиква ослепяване?

  8. Нишестето в хранителни продукти се открива с:

  9. Посочете ГРЕШНОТО твърдение за синтетичните влакна.

  10. Въглеводородите са съединения, които са изградени от елементите:

Тест по химия за 8-ми клас

Изходен тест по химия за 8-ми клас, който може да се използва и като входен за 9-ти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 13:59:52
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin