Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Подредете по височина трите най-високи върха на полуострова:

  2. Какъв е произходът на езерата в най-високите планини (Рила, Пирин, Шар планина) на Балканския полуостров?

  3. За коя планина на Балканския полуостров се отнася следната характеристика: Разположена е в централната част на Балканския полуостров. Изградена е предимно от гранити. В нея се намира най-високия връх на полуострова. Има ледников релеф. От тази планина водят началото си реките Искър, Места и Марица.

  4. Коя от балканските държави е най-добре осигурена със собствени запаси от нефт и природен газ?

  5. Климатът на Балканския полуостров е разнообразен. Кой климатичен пояс или област не е представен на неговата територия?

  6. Охридското езеро е най-дълбокото и най-красивото на Балканския полуостров. Неговият произход е:

  7. Река Марица се влива чрез делта в:

  8. Маквисите представляват:

  9. Към славянската езикова група се отнасят:

  10. По вероизповедание православни християни са:

Тест по география за 8-ми клас на тема: Балкански полуостров

Междинен тест за оценка на усвоения материал по темата - Балкански полуостров. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 13:47:56
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin