Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете откъса от повестта „Маминото детенце” и отговорете на въпросите от 1 до 4 включително.

  Бил мая месец. Ако природата през този месец и да е богата почти навсякъде, но ние, както казах вече по-горе, не смееме да сравняваме с Казанлък и най-прелестните страни под ясното небе, защото е страшно да не оскърбиме трендафилът и алените устници на казанлъченките. Слънцето се показало на въсток и простряло своите златни лъчи над райската градина, из която се разхождали няколко стотини млади и крехки създания. Казанлъшките момиченца събирали трендафилът. И всичките тия ластовички пеят подскачат, смеят се, радват се и напълват въздухът с различни възклицания...

  1. Какъв е характерът на откъса?
 2. Кое от твърденията за откъса е вярно?
 3. Кое е излишното словосъчетание?
 4. Защо е „излишно” словосъчетанието в задача 38?
 5. Кое е вярно продължение на изречението?
  В „На прощаване” лирическата представа за победно завръщане у дома...
 6. В кой от редовете НЕПРАВИЛНО са свързани името на литературен герой и съответното приложение?
 7. На кой герой принадлежат цитираните думи?
  Парица е царица...
 8. За всеки от подчертаните изрази в цитатите посочете вярното определение. (Общо условие за задачи от 8 до 11 включително.)

  8.Тъжно щеш, майко, да гледаш
  ти на туй хоро весело...
 9. Селянинът погледна към овцете, запладнени на поляната, задържа очите си над тях, но не ги виждаше, а погледът му, пълен с грижа, тъй си и блуждаеше.
 10. Идат като тигри, бягат като овци,
  и пак се завръщат...

Тест - Проверка по Литература

Тест - по Литература - 7 клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas