Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На колко групи се делят подземните води?

  2. Какво представлява речното легло?
  3. Що е речен отток?

  4. Колко типа ледници съществуват?

  5. Какво представлява континенталния ледник?

  6. Как наричаме химичното или електрохимичното разрушаване на метални повърхности под действието на външна среда (атмосферен кислород и други)?

  7. На коя от посочените дати се наблюдава най-кратката нощ и най-дългия ден в Северното полукълбо?

  8. Кога е най-дългият ден и най-кратката нощ в Южното полукълбо?

  9. Коя е най-отдалечената точка от центъра на Земята, като се има в предвид сплеснатостта на Земята при полюсите?

  10. Коя от посочените форми отговаря най-точно до формата на Земята?

Тест по география

Тест по география за осмокласници - входно ниво. Въпросите са само с един възможен, верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-29 20:41:02
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin