Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него (от 1. до 5.)

  През онзи късен следобед извънградският плаж немееше, докато слизах към него през
  лозята. Изтръпнах, изтръпвам и сега дори при спомена за първата ми осъзната среща със света.
  Него бях изненадала в дрямката му през късен горещ предзаник. Беше се изтегнал блажено,
  доволен от себе си, нехаен спрямо своята ослепителна красота. Светлината го обливаше и
  застиваше в скъпоценна глазура върху голото му, похотливо опънато тяло. Чух дъха му – светът
  дишаше с тихите си предвечерни вълни, дишаше като спящо същество в съзвучие с най-ранния
  ми спомен за допир със зримото битие.

  Темата на текста е:

 2. В текста се проявяват особености на художествен стил, защото:

  Посочете невярното твърдение.

 3. Кой от изразите не е стилово маркиран:

 4. За коя сфера на общуване е предназначен текстът ?

 5. Въз основа на какво художествено средство е изграден изразът: „Беше се изтегнал блажено...“

 6. С каква цел писателят Н. Хайтов използва думи от родопския диалект в откъса:

  Посочете невярното твърдение.


  „Люшнали се ония ми ти чанове, заечали ясните им гласове - чудом се чудиш чанове ли са като чанове, камбани ли бият, невести ли пеят и поплакуват... Рекли им тогава още Калинините чанове...“

 7. Към кой вид публицистични жанрове принадлежи следният текст?


  Властта поема курс към нова икономическа политика, която страната ще изпълнява до въвеждането на еврото през 2010 год. Актуализираната управленска програма на БСП, НДСВ и ДПС ще е заявка и за втори мандат на коалицията.

 8. Кое от изреченията принадлежи на обществено-деловия стил?

 9. Кое твърдение за научния стил е невярно?

 10. Какво е характерно за изреченията в разговорния стил?

Тест по български език и литература за осми клас

Тест по български език и литература за осми клас. Подходящ е за проверка и оценка на знанията в края на учебната година.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-29 19:17:48
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin