Изходящ контрол - 8 клас

Тестът е предназначен за установяване на нивото на знанията, придобити от учениците по география и икономика за 8. клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 23:23:40
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Европа е разположена:

 2. Най-северната точка на Европа е:

 3. Най-големият остров на Европа е:

 4. Далматинският тип бряг е типичен за:

 5. Морените са:

 6. Най-високата точка в Европа е:

 7. Кои форми на релефа са в Източна Европа:

  1.Паданска низина
  2.Френски масив
  3.Кавказ
  4.Руска равнина
  5.полуостров Кола
  6.Пиренеи

 8. Преобладаващият въздушен пренос за Европа е от:

 9. В коя част на Европа реките са със зимно пълноводие и лятно маловодие?

 10. За коя природна зона на Европа са характерни умереноконтининтален климат, житни треви, гризачи?