Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според съвременните теории, прародината на човечеството се намира в:

  2. „Присвояващо стопанство” означава:

  3. Земеделието се е появило през:

  4. Кой от изобразените предмети е оръдие на труда?

  5. Най-често в праисторическите рисунки са изобразени:

  6. Първите земеделски цивилизации възникнали в:

  7. Първата форма на политическа и обществена организация в Древния Изток е:

  8. Какви форми на държавно устройство са известни в древноизточните общества?

  9. На изображението е показано:

  10. На снимката е показано:

История – 8-ми клас, входно ниво

Тестът има за цел да провери знанията на учениците от предходната учебна година върху всички изучавани раздели: Праистория, Древен Изток, Древна Елада, Древен Рим. Съдържа някои снимки и карти. Спазени са изискванията от учебните програми на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 21:43:53
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 28 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin