Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Движението на кръвта от лявата камера до всички органи и тъкани и обратно до дясното предсърдие се нарича:

  2. Скелетът при гръбначните животни:

  3. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:

  4. Според вида на храна , която приемат животните, се разделят на три основни групи:

  5. Някои спят зимен сън, за да преживеят студеното време и недостига на храна. Зимният сън е възможен, защото в организма:

  6. Организмите си осигуряват енергия от органични вещества чрез процеса:

  7. Външна газова обмяна при бозайниците се осъществява чрез процеса дишане в:

  8. Голямата вътрешна повърхност на белия дроб:

  9. Образуването на урина е функция на:

  10. Обмяната на веществата и газовете между кръвта и телесните клетки се осъществява чрез:

Тест за входно ниво

Тестът е предназначен за проверка на знанията по биология и здравно образование след началния преговор в 8-ми клас на СОУ и 9-ти клас на езикови, математически гимназии и специализирани паралелки.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 18:37:34
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin