Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Коя е вярната комбинация „величина-мерна единица”?

 2. Мощността е величина , която характеризира свойството на телата:

 3. Кое от посочените твърдения е вярно?

 4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?

 5. Коя от посочените формули е вярна за хидростатичното налягане?

 6. Влак се движи със скорост 25 m/s. След колко време ще стигне до гара, намираща се на разстояние 200 km?

 7. Кое от посочените равенства е вярно?

 8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

  Силата на триене зависи от:

 9. Посочете вярното твърдение:

 10. В цистерна пълна с нефт на дълбочина 4 m е поставена тръба за кран със сечение 30 cm2. Колко е натиска на нефта, ако плътността му е 800 kg/m3?

Физика – 8-ми клас, входно ниво

Тестът е предназначен за проверка на знанията и уменията те да се прилагат при решаване на задачи по физика в 8-ми клас на СОУ и 9-ти клас на езикови и математически гимназии и специализирани паралелки. Препоръчително е с него да завърши началния преговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 18:31:55
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin