Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое уравнение отразява невъзможно взаимодействие?

 2. Посочете химичното уравнение, което изразява вярно взаимодействието между калий и бром:

 3. Довършете съвременната формулировка на периодичния закон: "Свойствата на химичните елементи и техните съединения са в периодична зависимост ..."

 4. Посочете кои са веществата А, Б и В, участващи в реакционната схема:

 5. Посочете с коя двойка вещества трябва да реагира калциевият дихидроксид Ca(OH)2, за да се получи калциев сулфат CaSO4?

 6. В кой ред всички вещества могат да реагират с литий и натрий:

 7. Коя от характеристиките на хлора НЕ е вярна?

 8. Коe от химичните уравнения изразява вярно взаимодействието между хлора и водата?

 9. В кой ред от съединения водните им разтвори имат киселинен характер?

 10. С емпирични формули се изразяват:

  A. вещества с йоннокристален строеж

  Б. вещества с молекулен строеж

  В. вещества с атомен строеж

Химия и опазване на околната среда - 8-ми клас, входно ниво

Предназначен за входно ниво по Химия и опазване на околната среда за 8-ми клас (9-ти клас на езикови гимназии). Той съдържа 20 въпроса. Към всеки въпрос са дадeни по четири отговора, един от които е верен. Въпросите са съобразени с учебния материал от задължителната подготовка в учебниците, одобрени от МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 18:11:00
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin