Тест По счетоводство на предприятието

Тест По счетоводство на предприятието за първокурсници. Може да се даде като контролно. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-12 00:26:19
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Краткотрайните активи не включват:

  2. Софтуерните продукти спадат към:

  3. Вярно ли е, че синтетичното отчитане на ДМА се организира като се използват синтетични и аналитични сметки ?

  4. Сметка 616 се използва за:

  5. Коя от посочените сметки е активна?

  6. Група 20 на раздел 2 от индивидуалния сметкоплан се характеризира с:

  7. Вярно ли е следното твърдение: „Намалението на основния капитал обикновено е в резултат на намаление на собствените активи, което е съпътствано с решение на собственика на предприятието.“

  8. Вярно ли е следното твърдение: „Оценяването на ДМА по себестойност се извършва тогава когато активите са създадени /произведени / в предприятието и ще се ползват за неговата дейност.“

  9. При внасяне на дълготрайни материални активи от съдружници при учредяване на предприятието се съставя следната счетоводна статия:

  10. Сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи е: