Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Колко стихотворения е написал Христо Ботев?

  2. Кой НЕ е художествен персонаж в „На прощаване”?

  3. На колко части може да бъде разделено стихотворението?

  4. Лирическият герой в „На прощаване” НЕ е:

  5. Кой от цитатите НЕ се намира в лирическото въведение на стихотворението?

  6. Къде е роден Христо Ботев?

  7. Словосъчетанието ”черни чернеят” е:

  8. Смъртта на положителен герой в името на значим обществен идеал се нарича:

  9. Къде е написано стихотворението?

  10. Как се нарича бащата на Христо Ботев?

На прощаване

Тестът се състои от 10 въпроса свързани с живота и творчеството на Христо Ботев. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-11 23:59:19
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita