Литература. Александър Дюма - "Граф Монте Кристо"

Тестът съдържа 24 въпроса, свързани с романа на Александър Дюма "Граф Монте Кристо" и епохата на Романтизма. Всички въпроси са затворени и изскват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-11 23:55:19
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През кой век е създаден романът „Граф Монте Кристо“?

  2. Кой от посочените герои НЕ е антагонист на Едмон Дантес?

  3. Какъв е героят в началото на творбата?

  4. Едмон Дантес приема името Граф Монте Кристо, защото:

  5. Кое историческо събитие става причина за сюжетната завръзка?

  6. Как Едмон Дантес успява да се спаси от строго охранявания затвор?

  7. Посочете вярното твърдение.

  8. Когато Дантес излиза от тъмницата, той е силно променен. Какви знания е придобил по време на своето заточение? Посочете неточния отговор.

  9. Защо Вилфор бърза да осъди Дантес?

  10. Кой е първият човек, който посещава Дантес, при пристигането му в Марсилия?