Тест по социална медицина

Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 22:18:33
Предмет: Езикознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предмет на социалната медицина е:

  2. Изучаването на състоянието и тенденциите на общественото здраве е приоритет на:

  3. Разработването на мерки за подобряване на общественото здраве и удовлетворяване на здравните потребности на населението е приоритет на:

  4. Разпространението и факторната обусловеност на здравните явления се изучава:

  5. Икономическата ефективност на здравеопазните мероприятия се изучава чрез:

  6. Мнението и отношението на отделните индивиди и социални групи към различните здравни проблеми се изучават предимно чрез:

  7. Кой от посочените методи не се отнася към социологическите?

  8. Социални фактори на здравето могат да бъдат:

  9. Здравеопазването като социален фактор се отнася към:

  10. Социален фактор на здравето е: