Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните източници за живота на хората в праисторическата епоха са:

  2. Панагюрското и Вълчитрънското тракийски съкровища са от епохата на:

  3. За кои племена се отнася следното описание: Тяхната най-стара родина е в Централна Азия. Основният им поминък е животновъдство. Традиционното им жилище е юртата. Почитат един бог – Тангра.

  4. Прабългари и славяни сключват съюз през VІІ век, защото:

  5. Българският хан Тервел е известен в средновековна Европа, защото:

  6. Първите писани закони, въведени от хан Крум довели до:

  7. През кой век цар Иван Александър управлява българската държава?

  8. Каква основна цел си поставя княз Борис І след покръстването?

  9. Кой владетел приема учениците на Кирил и Методий в България?

  10. Въвеждането на славянската писменост в България допринася за:

Тест по история и цивилизация за 5-ти клас

Обобщаващ тест по история и цивилизация за 5 клас. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 22:05:33
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita