Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой е родният град на Христо Ботев ?

  2. Как наричат бащата на поета ?

  3. Какъв е жанрът на „ На прощаване „ ?

  4. Коя е основната тема на стихотворението ?

  5. Кое от посланията не се съдържа в стихотворението ?

  6. Кои са назовани в лирическия увод като „немили, клети, недраги” ?

  7. Кое твърдение за майката на героя НЕ е вярно ?

  8. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. Защо бунтовникът избира пътя на борбата ?

  9. Кой идеал Не е присъщ на лирическия герой ?

  10. Кое определение за поведението на бунтовника НЕ е вярно ?

Тест по литература за 7-ми клас на тема: "На прощаване" - Христо Ботев

Тест за самопроверка на знанията върху стихотворението " На прощаване " на Христо Ботев. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 22:02:33
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita