Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. Коя е единицата за енергия ?

  2. По проводник със съпротивление 10ома тече ток 2 ампера. Какво количество електрична енергия се преобразува в топлина в проводника за 10с ?

  3. Коя характеристика на една лампа определч силата на нейното светене ?

  4. При напрежение 220 волта бързовар има мощност 100 вата. Колко е мощността на бързовара, ако е включен към източник с напрежение 110 волта ?

  5. Електрически реотан с мощност 1000 вата работи в продължение на 15минути . Колко е количеството електроенергия, консумирано от реотана ?

  6. Коя величина характеризира количеството заряд, което протича по проводника за единица време ?

  7. Посочете вярната комбинация величина-единица

  8. По медна жичка преминава заряд 12 С за 1 минута. Колко е токът през жичката ?

  9. Токът през лампа е 0,004

  10. Към лампа със съпротивление 6 ома е приложено напрежение 12 волта. Какъв ток тече през лампата ?

Тест по физика за 7-ми клас на тема: електричество

Тестът може да се използва и като контролно върху материала за електричеството. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 21:24:33
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita