Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква е приблизителната възраст на Земята?

  2. Минералите са се образували при:

  3. Ядрото на земята се състои от:

  4. Големият каньон на река Колорадо е образуван от:

  5. Най–твърдият минерал е:

  6. Моливите, с които пишем, са направени от минерала

  7. От коя руда се добива алуминият:

  8. Останките от живели някога организми се наричат:

  9. Доказателство за родствените връзки между влечугите и птиците са:

  10. Въглищата, нефтът и природният газ са образувани от:

Тест по география за 5-ти клас на тема: Минерали и скали

Кратък тест, с който може да проверите своите знания в тази област на географията...

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-03 22:28:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita