Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. През коя ходина е създадена Българската библиотека „Кирил и Методии”.

  2. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?

  3. На коя дата е станало събитието, описано в откъса? „Народът ликуваше...От всички страни се издигаха в утринното небе викове „Да живее княз Александър! Да живее Съединена България!”

  4. Кога е Руско-турската воина ?

  5. Кой ръкопис на книга е завършен в Зографския манастир през 1762 год. ?

  6. Кой от възрожденците е един от ръководителите на движението за независима българска църква?

  7. Коя държавна институция обсъжда и приема законите в Република България?

  8. След 22 септември 1908 год. титлата на българския владетел е:

  9. На кого принадлежи идеята за всеобщо въстание на българите, подготвено от тайни революционни комитети във вътрешността на страната?

  10. Коя от посочените дати НЕ отговаря на съответното събитие?

Тест по история за 6-ти клас

Изходен тест по история за 6-ти клас. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-03 22:19:33
Предмет: История
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita