Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Въздухът е:

  2. НЕ потъва във вода:

  3. За твърдите тела е вярно, че :

  4. Преходът на веществата от твърдо в течно състояние се нарича:

  5. Рибите дишат с:

  6. НЕ е морски бозайник животното:

  7. Иглолистни дървета са:

  8. За малките си се грижат:

  9. Безгръбначни животни са:

  10. Кое има магнитни свойства?

Тест по човекът и природата за 5-ти клас

Обобщителен тест по човекът и природата за 5-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 21:49:33
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita