Тест по математика за 5-ти клас

Тестът съдържа задачи по математика с избираем отговор, един от които - верен. Задачите са с аритметични действия с дроби и геометрия.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 21:33:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете числото което е най голямо.

  2. Решете уравнението: (24,5:(5+19,5) ) . 5

  3. Посочете вярното равенство

  4. Колко е лицето на успоредник със страна 5см и височина към нея 7см?(отговорите са в квадратни сантиметри)

  5. Колко е лицето на трапец с основи 8 и 6см и височина 5см?(отговорите са в квадратни сантиметри)

  6. Лицето на триъгълник със страна 0,6 дм и височина към нея 8 см е равно на:

  7. Произведението 0, 2. 0,006 е равно на:

  8. Частното 42,06 : 3 е равно на:

  9. Сборът от дължините на ръбовете на куб е 36 см. Обемът на куба е:

  10. Яна купила 0,500 кг сирене, цената на което е 4,50 лв. за килограм, и 2 кутии сок по 1,95 лв. всяка. Колко лева са върнали на Яна, ако е дала 10 лв. ?