Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете верния отговор. Релефът на Земята е резултат от действието на:

  2. Кой вид скали се образуват при утаяване във водни басейни,уплътняване,спояване и втвърдяване на скални частици, на растителни и животински организми?

  3. Подножието,склоновете,билото са елементи на:

  4. За коя форма на релефа се отнася характеристиката: Земи с надморска височина до 200м. Най-често са разположени по крайбрежията на океани,морета и големи реки.

  5. За кой вид полезни изкопаеми се отнасят следните особености: Образуват се при застиване на магма на различна дълбочина.Съдържат примеси.Имат различно съдържание на метал.

  6. Кой от посочените отговори не е фактор на климата?

  7. За кой климатичен пояс се отнася климатограмата?


  8. За кой климатичен пояс се отнася характеристиката?,,Температурите са високи,а валежите обилни през цялата година.Има един годишен сезон-лято”

  9. Открийте грешката.

  10. Големи водни маси, които се движат като огромни реки в океаните, образувани предимно от ветровете, се наричат:

Тест за 5-ти клас на тема: Природата на Земята

Тест за класно върху темата Природата на Земята. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 21:23:33
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita