Тест по човекът и природата за 5-ти клас

Тестът е предназначен и е подходящ за ученици от пети клас за изходно ниво или 6 клас за входно ниво. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 10:27:33
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Със собствена светлина светят:

  2. Лунно затъмнение може да настъпи:

  3. Слънчево затъмнение може да настъпи, когато:

  4. Собствен обем имат:

  5. Дифузията се обяснява с това, че:

  6. Кое от посочените твърдения не се отнася за чистия въздух:

  7. Свойствата на водните разтвори не зависят от:

  8. Кое от посочените свойства на чугуна (смес от желязо и въглерод) определя използването му за направа на отоплителни радиатори:

  9. Водата се намира едновременно в течно и в твърдо състояние при температура:

  10. Посочете невярното твърдение: