Изходен тест по български език и литература за 5-ти клас

Тестът съдържа необходимият минимум от знания по БЕЛ за 5 клас. Може да се използва като входен за 6-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 10:25:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кой ред всички думи имат представки?

  2. В кой ред думите са сродни?

  3. Думите РАЗОРАВАМ и РАЗОРЯВАМ са:

  4. В кой ред думите са антоними?

  5. Кое изречение е сложно?

  6. В кое изречение сказуемото НЕ е съставно?

  7. Колко допълнения има в изречението Разкажи ми за него .

  8. В кое изречение има несъгласувано определение?

  9. В кое изречение са запълнени три места за обстоятелствено пояснение?

  10. В кое от изреченията са употребени еднородни подлози?